Adembescherming

Adembescherming is nodig als technische of procedurele maatregelen niet afdoende bescherming bieden tegen vervuiling in de lucht of zuurstofgebrek. De keuze voor een adembescherming product is mede afhankelijk van een aantal criteria. Zuurstofgehalte, mate van luchtvervuiling, mobiliteit van de gebruiker en de benodigde protectiefactor. Adembescherming en onafhankelijke adembescherming zijn noodzakelijk voor werknemers en ZZP\'ers tijdens specifieke werkzaamheden. Bijvoorbeeld in besloten ruimten of tijdens het werken met gevaarlijke stoffen, zoals dit is omschreven in de Arbo-wet.